AJANKOHTAISTA

- Kesäkokouspäätökset päivitetty alasivuille

- Hirvipalaveri ja puukkoammunnat su 8.9 klo 12. Kaikki jahtiin aikovat paikalle

- Hirvimerkkiammunnat  la 7.9 ja to 26.9. Ilmoittautuminen klo 12-13


- Uuden lahtivaja/monitoimitilan selvittelyä varten on saatu hanketukea Kuudestaan ry:ltä. Teemu Kilponen tekee hankesuunnitelman, jossa kartoitetaan hankkeeseen mahdollisesti lähtevät tahot ja heidän tarpeet, tulevan tilan sijaintipaikka, rahoitusmalli, sekä tilan toimintakustannukset ja niiden jakoperusteet.
Lähiaikoina pidetään keskustelutilaisuus hankkeesta, ajankohta ilmoitetana erikseen. Jos jotain tulee mieleen hankkeeseen, voit olla suoraan Teemuun yhteydessä 040-586 1512


Yleiset harjoitusammunnat Torakkakankaan ampumaradalla torstaisin alkaen 16.5.2019 klo 18.
Parillisina viikkoina ammutaan isoilla kivääreillä (I), parittomina viikkoina pienoiskivääreillä (P).

PMAS:n puolesta valvojina toimivat seuraavat henkilöt:

29.8. Kari Poti (P)
5.9. Markku Kiviniemi (I)
12.9. Niko Myllyniemi (P)
19.9. Jani Tiainen (I)

Jos olet estynyt tulemaan, järjestä valvoja tilallesi.

- Seuran uusi tilinumero: FI84 4108 0011 1468 86

- Reviiri-tunnukset muuttuneet, kysy Rikulta uudet

- Muistakaa, että pelloilla autoilu kielletty ilman maanomistajan lupaa

- Reviiri ja Oma Riista - järjestelmistä enemmän lisätietoa Pienriista-osiosta
  Copyright © PMAS